Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Ochrona danych osobowych to pojęcie, z którym chyba każdy przynajmniej raz się zetknął. Warto jest jednak nadmienić, że nie zawsze jesteśmy w stanie bardzo dokładnie sprecyzować, czym dokładnie jest ochrona danych osobowych. Tak jak w przypadku każdych norm prawnych, tak i w przypadku zarządzania danymi w administracji, są pewne standardy, których należy przestrzegać. To one definiują sposób, w jaki zarządza się naszymi danymi osobowymi. Jak zatem dokładnie wygląda ochrona i zarządzenia danymi osobowymi w administracji?

 

 

Przede wszystkim – upoważnienie

Aby zarządzać danymi osobowymi – także i tymi, określanymi jako dane wrażliwe, musimy posiadać odpowiednie upoważnienia do tego celu. Dane osobowe podlegają prawnej ochronie – z wielu względów. Stąd też wymagane jest odpowiednie przeszkolenie, jeśli chodzi o sposób zarządzania takimi danymi. Musimy wiedzieć, do jakiego celu mogą zostać one wykorzystane. Co więcej – sam sposób ich przechowywania – zarówno jeśli mowa o archiwizacji danych osobowych w formie cyfrowej, jak i tradycyjnej – też nie jest bez znaczenia. Teczki, pliki, zabezpieczenia hasłami – to wszystko musi zostać spełnione. Nie jest bowiem niczym odkrywczym to, że jeśli przechowujemy dane osobowe bez zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, mogą się one dostać w niepowołane ręce. Ważne jest zatem – jeśli mowa o tradycyjnym przechowywaniu danych – zabezpieczenie szaf, pomieszczeń, czy udzielenie do nich dostępu tylko osobom uprawnionym do tego celu. W przypadku administracji danymi osobowymi przechowywanymi w formie cyfrowej osoby upoważnione muszą wiedzieć, w jaki sposób zweryfikować to, czy dana osoba może uzyskać do nich dostęp. Zazwyczaj prosi się wtedy rozmówcę o podanie numeru pesel, nazwiska rodowego matki lub innych danych wrażliwych.

 

Niewłaściwa ochrona danych osobowych w administracji może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Osoby niepowołane, mając dostęp do numerów PESEL, nazwiska czy numeru i serii dowodów osobistych, są w stanie chociażby w prosty sposób sfałszować takie dokumenty. Dlatego też, tak olbrzymie znaczenie ma właściwe przeszkolenie w zakresie administracji danymi osobowymi. Ma ono przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, których dane są w różnych miejscach przechowywane lub archiwizowane

 

 

 

Currencies
Wed, Apr 24, 2019, 2:50PM UTC
NamePriceChange% Change
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL

Quick Poll

Joomla forms builder by JoomlaShine

Weather

JSN_PAGEBUILDER_THIS_KEY_DOES_NOT_EXIST