Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Administrator bezpieczeństwa informacji to osoba fizyczna powoływana przez administratora danych osobowych, której zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania ustalonych zasad ochrony tych danych. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO, obecnie funkcjonujący ABI zostaną automatycznie mianowani inspektorami ochrony danych. Swoje funkcje będą jednak pełnili tylko do 1 września 2018 roku, jeżeli nie zostaną wcześniej zgłoszeni przez swoje organizacje.

Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

Szczegółowe zadania wykonywane przez administratora bezpieczeństwa informacji nawet przed wprowadzeniem RODO nie były szczegółowo określone w ustawie o ochronie danych osobowych. ABI (obecnie IOD) musi przede wszystkim nadzorować poprawność i aktualność dokumentacji, kontrolować stan wydawanych upoważnień oraz pilnować procesu udostępniania danych osobowych ich odbiorcom i pozostałych podmiotom. Do jego obowiązków należy także sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa danych oraz funkcjonowaniem związanego z tym systemu zabezpieczeń. IOD kontroluje dostęp do systemu przetwarzania danych osobom niepowołanym oraz podejmuje różne działania interwencyjne, jeżeli ochrona danych osobowych zostanie naruszona. Monitoruje również dostęp użytkowników do danych. 

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

RODO podaje określone sytuacje, w których nie jest konieczne powoływanie inspektora ochrony danych. Dotyczy to organizacji, w których przetwarzania dokonuje podmiot lub organ publiczny, za wyjątkiem sądów. Pod uwagę brana jest także działalność główna administratora lub innego przetwarzającego podmiotu. Jeżeli polega ona na operacjach przetwarzania wymagających z systematycznego i regularnego monitorowania osób na dużą skalę, wyznaczenie IOD również nie jest konieczne. Znaczenie ma również główna działalność podmiotu lub administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii, np. dotyczących naruszeń prawa i wyroków skazujących, inspektor ochrony danych także nie jest powoływany.

Currencies
Wed, Apr 24, 2019, 2:27PM UTC
NamePriceChange% Change
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL

Quick Poll

Joomla forms builder by JoomlaShine

Weather

JSN_PAGEBUILDER_THIS_KEY_DOES_NOT_EXIST