Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Impreza masowa to odpłatna impreza sportowa lub artystyczno-rozrywkowa która organizowana jest poza budynkiem i liczy więcej niż 1000 osób (w hali wystarczy 300 osób). Na mocy ustawy do imprez masowych nie zalicza się festynów, widowisk teatralnych, imprez pracowniczych o charakterze zamkniętym, olimpiad niepełnosprawnych itd.

Zorganizowanie imprezy o charakterze masowym wymaga specjalnego zezwolenia. Na organizatorach ciążą też liczne z tego tytułu obowiązki. Muszą oni m.in. zapewnić obecność służb informacyjnych oraz porządkowych. W przypadku imprez podwyższonego ryzyka musi być to 15 porządkowych na 200 osób oraz minimum 2 ochroniarzy na kolejnych 100 uczestników. Podczas imprezy zwykłej wystarczy 10 funkcjonariuszy na każde 100 osób.

Podczas imprezy masowej służby porządkowe mają prawo sprawdzić bagaż gości. Osobom z zakazem stadionowym krajowym lub międzynarodowym mogą odmówić wstępu, nawet mimo posiadania ważnego biletu. Na teren nie zostanie także wpuszczona osoba będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających bądź taka, która odmówiła przeprowadzenia kontroli. Ochroniarz zatrzyma również osoby agresywne.

Currencies
Wed, Apr 24, 2019, 1:51PM UTC
NamePriceChange% Change
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL
JSN_PAGEBUILDER_MARKET_ERROR_SYMBOL

Quick Poll

Joomla forms builder by JoomlaShine

Weather

JSN_PAGEBUILDER_THIS_KEY_DOES_NOT_EXIST