Connect with us

Zdrowie

Jak uniknąć wypalenia zawodowego? Rozwój i szkolenia

Wypalenie zawodowe dotyka wielu osób, bez względu na to, jakie stanowiska zajmują, ile zarabiają i jaki mają staż pracy. Jednak ryzykiem wypalenia szczególnie obarczone są osoby zajmujące wysokie stanowiska oraz te, na których barkach spoczywa duża odpowiedzialność. Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że istnieje takie zjawisko i zawczasu wdrażać działania zapobiegające.

Pracownik musi czuć w pracy sens


Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który może prowadzić do wypalenia zawodowego, jest utrata poczucia sensu swojej pracy. Dzieje się to w sytuacji, kiedy pracownik nie widzi, że efekty jego pracy przynoszą korzyści, mają wpływ na inne działy i zarobki firmy. Jeżeli zatem chcemy, aby pracownik dobrze czuł się pracy, a motywacja go nie opuszczała, warto mu prezentować wyniki. Mogą być to efekty pracy jego samego, działu, w którym pracuje, ale też całej firmy. Mogą być to ankiety określające zadowolenie klientów i wyniki finansowe. Innym pomysłem jest wskazanie, jaki wpływ na pracę i innych osób, i działów ma praca danej jednostki.

Stały rozwój ścieżką do doskonalenia, a nie wypalenia


Kolejnym ważnym czynnikiem, który ma wpływ na wypalenie brak rozwoju pracownika. Wiele osób ceni sobie stabilizację, ale nie można jej mylić z rutyną. Każdy pracownik powinien mieć szansę na awans, podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. Sprawi to, że będzie on widział w swojej pracy większe perspektywy. Ponadto regularne szkolenie pracowników jest odskocznią od codziennych obowiązków. Pozwala im na nie tylko na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim zapobiega znudzeniu się pracą. Podobny efekt przyniesie także zachęcanie do wdrażania na danym stanowisku nowych rozwiązań.

Wynagrodzenie za pracę — każdy wymiar ma znaczenie


Wypalenie może powodować także poczucie niesprawiedliwości. Chodzi tu zarówno o zarobki, jak i ogólne traktowanie pracownika. Po pierwsze wynagrodzenie i premiowanie powinno być adekwatne do zakresu odpowiedzialności oraz wykonywanych obowiązków. Jednak pracownika można wynagradzać nie tylko pieniędzmi. Po drugie, bardzo ważne są pochwały od przełożonych, a dokładniej mówiąc podziękowanie i docenienie pracownika, przekazanie, że jego praca jest ważna i ma znaczenie. Do tego może przydać się szkolenie pracowników wyższego szczebla w zakresie rozmów motywacyjnych i oceniających. Motywacja może mieć także postać prezentów świątecznych, wyjazdów i imprez integracyjnych.

Balans między życiem zawodowym a prywatnym


Pracodawca nie powinien ingerować w życie prywatne pracownika, dopóki nie rzutuje ono na obowiązki wykonywane w pracy. Każda firma jednak powinna pamiętać, że zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą działa pozytywnie na efektywność pracowników. W tym zakresie można podjąć szkolenie pracowników z zakresu life balance, a także dbać i minimalizowanie nadgodzin oraz „bycia pod telefonem” w czasie wolnym od pracy. Dzięki takim zabiegom pracownicy odpoczną w czasie wolnym i będą bardziej skupieni na obowiązkach w pracy. Wypoczęty i zrelaksowany pracownik jest najbardziej wydajny, a co ważne jest to inwestycja długofalowa.

Artykuł powstał we współpracy z firmą szkoleniową integra-consulting.pl

Kontynuuj czytanie

Finanse

Outsourcing BHP

budowniczy na budowie

Zbiór zasad oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważny. Został określony po to, aby ochraniać zdrowie i życie wszystkich pracowników. Ma on szczególne znaczenie np. na budowie, gdzie może zdarzyć się nagły wypadek. Właściciel firmy budowlanej ma więc obowiązek organizować okresowe szkolenia w tym temacie i spełnić wszelkie wymogi BHP (zakupić sprzęt oraz przygotować odpowiednią dokumentację, gdzie będzie opisana ocena ryzyka zawodowego).

Najważniejsze wytyczne BHP na placu budowy

Przed rozpoczęciem prac, wszystkie zatrudnione osoby powinny oczywiście przestrzegać warunków i zasad, o których mówi prawo budowlane. Nie tylko chodzi o to, aby mieli prawidłowo zapięte szelki w trakcie zadań wykonywanych na wysokościach (na uziemionym, posiadającym instalację piorunochronną rusztowaniu).

Musi mieć założoną profesjonalną odzież ochroną, kaski i obuwie robocze. Inne bardzo ważne normy związane są m.in. z: postępowaniem w razie pożaru, obsługą urządzeń technicznych i ich stanem (nie tylko mowa o zwykłych drabinach), a także wydaniem właściwego sprzętu zabezpieczającego.

O przestrzeganie bhp na budowie dba oczywiście jej kierownik. On daje pracownikom do podpisania listę obecności, a także zaznajamia ich z licznymi zagrożeniami, planem ochrony zdrowia, zasadami poruszania się po placu, procedurą udzielania pierwszej pomocy, itd. Co więcej, musi pamiętać o stosowaniu znaków bezpieczeństwa (zakazu i nakazu).

Natomiast pracodawca poza zakupem sprzętu, nie może zapomnieć o sporządzeniu dokumentu bhp. Jest to ocena ryzyka zawodowego, dzięki której można określić zagrożenia i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy i w trakcie prac budowlanych.

pracujący budowniczy

Co musi zawierać dokument BHP?

Przygotowując ocenę ryzyka zawodowego w formie pisemnej, każdy właściciel zakładu powinien opisać szczegółowo każde stanowisko pracy. Co więcej, musi precyzyjnie wymienić wszystkie niebezpieczeństwa, na jakie są narażone zatrudnione osoby.

W odpowiednim miejscu w takim dokumencie nie może także zabraknąć informacji o tym, co zrobić, aby uniknąć ryzyka poważnego wypadku. Chodzi np. o uruchamianie urządzeń i maszyn tylko zgodnie z ich instrukcją obsługi.

Kiedy ocena ryzyka zawodowego będzie już gotowa, to trzeba ją przedstawić nowym pracownikom firmy budowlanej. Zanim obejmą oni przydzieloną funkcję, muszą potwierdzić zapoznanie się z tym dokumentem, a następnie własnoręcznie go podpisać!

BHP Outsourcing

Czasem jednak sporządzenie oceny ryzyka jest dość skomplikowane, zajmuje wiele czasu i generuje dodatkowe, wysokie koszty. Wtedy właściciel przedsiębiorstwa może (pozwalają na to przepisy) skorzystać ze stałej pomocy zewnętrznych firm, które zapewnią kompleksową obsługę. Jest to tzw. bhp outsourcing.

Świetnym wyborem będzie chociażby masil.pl. Doświadczeni specjaliści tam pracujący, w rzetelny sposób przygotują odpowiednią dokumentację. Dzięki nim nie ma mowy o nałożeniu kary (nawet w formie więzienia) w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Ocenę ryzyka Masil i inne podobne firmy dokonują w kilku etapach. Najpierw zajmują się bardzo szczegółowym przeglądem stanowisk pracy oraz identyfikacją zagrożeń. Później określają, kto i w jakim dokładnie stopniu narażony jest na owe zagrożenia. Kolejnym krokiem będzie szacowanie ryzyka oraz ocenianie skuteczności samych zabezpieczeń. Na koniec specjaliści zanotują własne spostrzeżenia i podejmą decyzje związane bezpośrednio z redukcją ryzyka.

kierownik budowy

Koordynowanie robót budowlanych

BHP Outsourcing to bardzo szeroka usługa, w której skład wchodzą także inne czynności. Mowa, chociażby o organizowaniu kursów bhp i analizie bezpieczeństwa maszyn. Ale bardzo ważne jest także coś jeszcze. Co takiego?

Właściciel firmy budowlanej może wynająć fachowców z Masil, aby ci zajęli się koordynowaniem robót. Jak wówczas mniej więcej wygląda ich praca? Realizują np. zadania, które zapobiegają zagrożeniom bezpieczeństwa, i dzięki którym możliwa jest pełna ochrona zdrowia. Co więcej, doradzają w sporządzeniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (musi ona uwzględniać warunki prowadzonych prac budowlanych przez wykonawców).

Odpowiedzialność za wypadek na budowie

Mimo opracowania tylu powyższych norm i zasad bhp na budowie, i tak dochodzi do poważnych wypadków. Dane Głównego Urzędu Statystycznego przerażają. W pierwszym półroczu 2020 roku miało miejsce ponad tysiąc trzysta takich zdarzeń. Wielu pracowników zostało ciężko rannych, a czternastu z nich niestety zmarło. Dlatego na koniec artykułu przyjrzyjmy się ogólnie kwestii dotyczącej odpowiedzialności za wypadek w trakcie robót budowlanych. Okazuje się, że może mieć ona charakter karny oraz cywilny. Jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednich warunków, a zasady bhp na budowie nie będą przestrzegane, to należy spodziewać się odpowiednich konsekwencji. Jednak nie zawsze odpowiedzialność spada na samego właściciela. Wiele zależy od stanu faktycznego. Czasem więc kara spotka także leniwego kierownika budowy, mistrza budowlanego, projektanta czy inwestora.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną internetową masil.pl.

Kontynuuj czytanie

Popularne

Copyright © 2020 gazeta-wirtualna.pl