Connect with us

Zdrowie

Jak uniknąć wypalenia zawodowego? Rozwój i szkolenia

Wypalenie zawodowe dotyka wielu osób, bez względu na to, jakie stanowiska zajmują, ile zarabiają i jaki mają staż pracy. Jednak ryzykiem wypalenia szczególnie obarczone są osoby zajmujące wysokie stanowiska oraz te, na których barkach spoczywa duża odpowiedzialność. Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że istnieje takie zjawisko i zawczasu wdrażać działania zapobiegające.

Pracownik musi czuć w pracy sens


Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który może prowadzić do wypalenia zawodowego, jest utrata poczucia sensu swojej pracy. Dzieje się to w sytuacji, kiedy pracownik nie widzi, że efekty jego pracy przynoszą korzyści, mają wpływ na inne działy i zarobki firmy. Jeżeli zatem chcemy, aby pracownik dobrze czuł się pracy, a motywacja go nie opuszczała, warto mu prezentować wyniki. Mogą być to efekty pracy jego samego, działu, w którym pracuje, ale też całej firmy. Mogą być to ankiety określające zadowolenie klientów i wyniki finansowe. Innym pomysłem jest wskazanie, jaki wpływ na pracę i innych osób, i działów ma praca danej jednostki.

Stały rozwój ścieżką do doskonalenia, a nie wypalenia


Kolejnym ważnym czynnikiem, który ma wpływ na wypalenie brak rozwoju pracownika. Wiele osób ceni sobie stabilizację, ale nie można jej mylić z rutyną. Każdy pracownik powinien mieć szansę na awans, podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. Sprawi to, że będzie on widział w swojej pracy większe perspektywy. Ponadto regularne szkolenie pracowników jest odskocznią od codziennych obowiązków. Pozwala im na nie tylko na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim zapobiega znudzeniu się pracą. Podobny efekt przyniesie także zachęcanie do wdrażania na danym stanowisku nowych rozwiązań.

Wynagrodzenie za pracę — każdy wymiar ma znaczenie


Wypalenie może powodować także poczucie niesprawiedliwości. Chodzi tu zarówno o zarobki, jak i ogólne traktowanie pracownika. Po pierwsze wynagrodzenie i premiowanie powinno być adekwatne do zakresu odpowiedzialności oraz wykonywanych obowiązków. Jednak pracownika można wynagradzać nie tylko pieniędzmi. Po drugie, bardzo ważne są pochwały od przełożonych, a dokładniej mówiąc podziękowanie i docenienie pracownika, przekazanie, że jego praca jest ważna i ma znaczenie. Do tego może przydać się szkolenie pracowników wyższego szczebla w zakresie rozmów motywacyjnych i oceniających. Motywacja może mieć także postać prezentów świątecznych, wyjazdów i imprez integracyjnych.

Balans między życiem zawodowym a prywatnym


Pracodawca nie powinien ingerować w życie prywatne pracownika, dopóki nie rzutuje ono na obowiązki wykonywane w pracy. Każda firma jednak powinna pamiętać, że zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą działa pozytywnie na efektywność pracowników. W tym zakresie można podjąć szkolenie pracowników z zakresu life balance, a także dbać i minimalizowanie nadgodzin oraz „bycia pod telefonem” w czasie wolnym od pracy. Dzięki takim zabiegom pracownicy odpoczną w czasie wolnym i będą bardziej skupieni na obowiązkach w pracy. Wypoczęty i zrelaksowany pracownik jest najbardziej wydajny, a co ważne jest to inwestycja długofalowa.

Artykuł powstał we współpracy z firmą szkoleniową integra-consulting.pl

Kontynuuj czytanie

Popularne

Copyright © 2020 gazeta-wirtualna.pl