Connect with us

Prawo

Kto został nowym Prezydentem RP?

W minioną niedzielę Polacy wybrali prezydenta. 12 lipca odbyła się II tura wyborów prezydenckich, do której przeszedł obecnie urzędujący prezydent – Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Walka o urząd do samego końca była zaciekła i budziła wiele emocji wśród kandydatów, ich sztabów, a przede wszystkim wyborców, którzy z zapartym tchem, a niektórzy nawet ze łzami w oczach śledzili coraz to nowsze wyniki.

Wielka mobilizacja społeczna


Nie było wiadomo od razu kto został Prezydentem Rzeczypospolitej Polski. Kiedy wybiła godzina 21:00 ogłoszono wstępne wyniki. Według badania exit poll, które zostało wykonane przez Ipsos na Andrzeja Dudę zagłosowało 50,4%, a na Rafała Trzaskowskiego 49,6%. Różnica więc była minimalna, dlatego nie można było wtedy jednoznacznie stwierdzić kto zwyciężył. Zaraz po ogłoszeniu tych wyników, do mediów dotarła wiadomość, że w niektórych miejscach lokale wyborcze nie zostały jeszcze zamknięte – kolejka była tak długa, że osoby, które przyszły przed 21:00 nie zdążyły oddać głosu. Osobom, które były przed zamknięciem, pozwolono jeszcze zagłosować. Jak więc można się po tym domyślić była spora frekwencja, a wynosiła ona aż 68,18%. To rekordowa frekwencja w historii Polski po 1989 roku!
W niektórych komisjach, ludzie jeszcze oddawali głosy, a w jeszcze innych już zaczęto je liczyć. Czekano także na wyniki z zagranicy. W nocy trwało liczenie głosów. Następnego dnia, kiedy spłynęły wyniki ze wszystkich komisji było już wiadomo, kto został prezydentem.

Wyniki wyborów


Na drugą kadencję został wybrany Andrzej Duda. Otrzymał on 51,03% głosów, natomiast na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,97%, jak więc widać walka była naprawdę wyrównana. Jednak, gdy spojrzymy na mapę jak głosowały poszczególne województwa, okaże się, że większość mieszkańców z nich zagłosowała na Trzaskowskiego. Bowiem wygrał on w 10 województwach – pomorskim, lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim oraz mazowieckim. Natomiast Andrzej Duda wygrał zaledwie w 6 pozostałych, czyli w podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim, łódzkim i małopolskim. Z kolei, jeśli spojrzy się na mapę świata – jak głosowali Polacy przebywający za granicą to okaże się, że w większości państw również zwyciężył Rafał Trzaskowski. Jednak po przeliczeniu tych wszystkich głosów, wychodzi, że to Andrzej Duda zwyciężył.

Wybory, które zapamietamy…


Wybory przyniosły ze sobą mnóstwo emocji. Jedni są zadowoleni z wyników, natomiast część Polaków rozpacza z powodu wygranej obecnego prezydenta. Pragnęli oni zmiany, jednak będzie trzeba poczekać na nią nieco dłużej.
Bez wątpliwości można stwierdzić, że te wybory z 2020 roku na pewno zapiszą się na długi czas na kartach historii Polski.

Kontynuuj czytanie

Prawo

Zwolnienie lekarskie — co na ten temat mówi Kodeks Pracy?

pracownicy - zwolnienie lekarskie

W przypadku choroby pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, a także zapoznać się ze wszystkimi jego najbardziej istotnymi zagadnieniami.

Informacje o chorobie

Przede wszystkim pracownik, który znajduje się na zwolnieniu lekarskim, ma obowiązek przekazania informacji na ten temat swojemu pracodawcy. Pracodawca w prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników powinien odnotować fakt nieobecności w pracy, a także jego powód. Natomiast pracownik powinien udzielić informacji pracodawcy nie później niż w drugim dniu swojej nieobecności. Należy również w tym przypadku uwzględnić czas trwania zwolnienia, który także jest bardzo istotny dla pracodawcy.

Zalecenia lekarza

Każdy pracownik, który znajduje się na zwolnieniu lekarskim, ma obowiązek stosowania się do wszystkich zaleceń lekarza, które na dany moment otrzymał. Może mieć to dość spory wpływ na szybkość jego powrotu do zdrowia, dlatego jest tak niezwykle kluczowe w całym procesie. Czas, który pracownik spędza w domu, powinien być wykorzystany jak najbardziej efektywnie, jeśli chodzi o proces zdrowienia. Dlatego warto pamiętać o tym obowiązku.

Niepodejmowanie innej pracy

Bardzo istotną kwestią podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest niepodejmowanie innej pracy zarobkowej przez pracownika. Dzięki temu pracownik będzie mógł szybciej wrócić do zdrowia, a także wrócić do pełnienia swoich zawodowych obowiązków w pracy. Ma to duże znaczenie w kontekście funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo w przypadku podejmowania się innej pracy zarobkowej pracownik nie stosowałby się do uzyskanych zaleceń lekarza, co jest niezgodne z aktualnym orzecznictwem.

Prawo do wynagrodzenia

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma również pewne prawa. Wśród nich można przede wszystkim wymienić prawo do wynagrodzenia, które ma dla niego bardzo duże znaczenie. Pracownik na początku otrzymuje wynagrodzenie ze środków pracodawcy, dlatego księgowość powinna uwzględnić ten fakt. Natomiast jeśli zwolnienie się przedłuża powyżej trzydziestu trzy dni, to zasiłek chorobowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto o tym wiedzieć.

Ochrona przed zwolnieniem

Każdy pracownik przebywający na dany moment na zwolnieniu lekarskim jest chroniony przed zwolnieniem. Dzięki temu po zakończeniu zwolnienia lekarskiego będzie miał możliwość powrotu na wcześniej zajmowane przez siebie stanowisko pracy. Zwolnienie pracownika na zwolnieniu lekarskim może nastąpić jedynie w przypadku zwolnień grupowych lub likwidacji zakładu pracy. Jednak przed podjęciem tego rodzaju działań polecane jest takie rozwiązanie, jak audyt pracowniczy. Warto je uwzględnić.

Leasing pracowników

W przypadku przejścia pracownika na zwolnienie lekarskie o dłuższym terminie warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, jak leasing pracowniczy, czyli pracownik na zastępstwo. Po wdrożeniu się w zadania realizowane przez dane przedsiębiorstwo pracownik będzie miał możliwość zastąpienia osoby, która znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Warto się zastanowić nad taką możliwością.

Artykuł powstał we współpracy z payroll.pl.

Kontynuuj czytanie

Bezpieczeństwo pracy

Kto może skorzystać ze szkolenia BHP w formie online?

kobieta na szkoleniu online

Zdalne kursy to w przypadku wielu branż sprawdzone rozwiązanie powalające na dokształcenie pracowników bez wychodzenia z domu. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku szkoleń BHP, precyzowanych przez odrębne przepisy. Prawo określa częstotliwość oraz sposób ich przeprowadzania i tutaj nasuwa się pytanie: czy można je zorganizować przez Internet?

Czy kursy BHP online są legalne?

Chociaż rekomenduje się korzystanie ze stacjonarnej formy szkolenia, to niektóre z nich można zorganizować w formie zdalnej. W czasie przed pandemią koronawirusa tego typu forma przysługiwała przedstawicielom niektórych branż i to tylko w przypadku kursów okresowych. Każde przeszkolenie na początku nowej pracy wymagało obecności podczas stacjonarnego modelu nauki.
Wiele zmieniło pojawienie się zagrożenia związanego z COVID-19. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego możliwe jest przeprowadzenie prawie wszystkich szkoleń w formie zdalnej. Wyjątek to jedynie instruktaże stanowiskowe.

Kto może skorzystać z internetowego szkolenia BHP?

Na mocy nowych przepisów podczas ogłoszonego oficjalnie stanu zagrożenia epidemicznego (i tylko wtedy) skorzystać może każdy, pod warunkiem, że nie jest to instruktaż stanowiskowy. Wówczas, szczególnie w przypadku osób na stanowisku robotniczym, konieczny jest kurs stacjonarny.
Poza szczególnymi okolicznościami internetową naukę mogą odbyć w ramach szkolenia okresowego pracodawcy oraz kierownicy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjno-biurowi oraz ci zatrudnieni w sektorze BHP.

chłopak na szkoleniu online

Dlaczego internetowy kurs BHP nie zawsze jest możliwy?

Instruktaż stanowiskowy, czyli najczęstszy przypadek wymogu szkolenia stacjonarnego ma za zadanie zapoznać daną osobę stricte z danym miejscem pracy. Poznanie go za pomocą nawet najnowocześniejszych technologii zwykle nie byłoby możliwe. Oprócz tego mogłoby nawet stworzyć zagrożenie związane z brakiem doświadczenia, a nie to jest przecież celem tego typu kursu. Obsługa maszyn, poznanie możliwych zagrożeń i przekonanie się jak wszystko działa w praktyce, nie są aspektami, które można poznać wyłącznie teoretycznie, więc nie da się ich przeprowadzić w takiej formie.

Jak często powinny odbywać się odpowiednie szkolenia?

Po zatrudnieniu, a najlepiej przed rozpoczęciem pracy każda nowo zatrudniona osoba powinna przejść instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Poza tym pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom szkoleń okresowych. Najrzadziej, bo co 6 lat szkolą się pracownicy biurowo-administracyjni. Nieco częściej, raz na 5 lat, kurs przechodzą osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, a także pracodawcy, kierownicy i ludzie z sektora BHP. Robotnicy muszą szkolić się co 3 lata, zaś ci pracujący w szczególnie niebezpiecznych warunkach raz w roku.

Mimo że opcja zdalnego szkolenia BHP wydaje się obiecująca, to niestety nie zawsze jest możliwa. Kiedy tylko można, warto się jednak na nią zdecydować, aby oszczędzić czas i pieniądze.

Artykuł powstał we współpracy z firmą masil.pl.

Kontynuuj czytanie

Finanse

Outsourcing BHP

budowniczy na budowie

Zbiór zasad oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważny. Został określony po to, aby ochraniać zdrowie i życie wszystkich pracowników. Ma on szczególne znaczenie np. na budowie, gdzie może zdarzyć się nagły wypadek. Właściciel firmy budowlanej ma więc obowiązek organizować okresowe szkolenia w tym temacie i spełnić wszelkie wymogi BHP (zakupić sprzęt oraz przygotować odpowiednią dokumentację, gdzie będzie opisana ocena ryzyka zawodowego).

Najważniejsze wytyczne BHP na placu budowy

Przed rozpoczęciem prac, wszystkie zatrudnione osoby powinny oczywiście przestrzegać warunków i zasad, o których mówi prawo budowlane. Nie tylko chodzi o to, aby mieli prawidłowo zapięte szelki w trakcie zadań wykonywanych na wysokościach (na uziemionym, posiadającym instalację piorunochronną rusztowaniu).

Musi mieć założoną profesjonalną odzież ochroną, kaski i obuwie robocze. Inne bardzo ważne normy związane są m.in. z: postępowaniem w razie pożaru, obsługą urządzeń technicznych i ich stanem (nie tylko mowa o zwykłych drabinach), a także wydaniem właściwego sprzętu zabezpieczającego.

O przestrzeganie bhp na budowie dba oczywiście jej kierownik. On daje pracownikom do podpisania listę obecności, a także zaznajamia ich z licznymi zagrożeniami, planem ochrony zdrowia, zasadami poruszania się po placu, procedurą udzielania pierwszej pomocy, itd. Co więcej, musi pamiętać o stosowaniu znaków bezpieczeństwa (zakazu i nakazu).

Natomiast pracodawca poza zakupem sprzętu, nie może zapomnieć o sporządzeniu dokumentu bhp. Jest to ocena ryzyka zawodowego, dzięki której można określić zagrożenia i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy i w trakcie prac budowlanych.

pracujący budowniczy

Co musi zawierać dokument BHP?

Przygotowując ocenę ryzyka zawodowego w formie pisemnej, każdy właściciel zakładu powinien opisać szczegółowo każde stanowisko pracy. Co więcej, musi precyzyjnie wymienić wszystkie niebezpieczeństwa, na jakie są narażone zatrudnione osoby.

W odpowiednim miejscu w takim dokumencie nie może także zabraknąć informacji o tym, co zrobić, aby uniknąć ryzyka poważnego wypadku. Chodzi np. o uruchamianie urządzeń i maszyn tylko zgodnie z ich instrukcją obsługi.

Kiedy ocena ryzyka zawodowego będzie już gotowa, to trzeba ją przedstawić nowym pracownikom firmy budowlanej. Zanim obejmą oni przydzieloną funkcję, muszą potwierdzić zapoznanie się z tym dokumentem, a następnie własnoręcznie go podpisać!

BHP Outsourcing

Czasem jednak sporządzenie oceny ryzyka jest dość skomplikowane, zajmuje wiele czasu i generuje dodatkowe, wysokie koszty. Wtedy właściciel przedsiębiorstwa może (pozwalają na to przepisy) skorzystać ze stałej pomocy zewnętrznych firm, które zapewnią kompleksową obsługę. Jest to tzw. bhp outsourcing.

Świetnym wyborem będzie chociażby masil.pl. Doświadczeni specjaliści tam pracujący, w rzetelny sposób przygotują odpowiednią dokumentację. Dzięki nim nie ma mowy o nałożeniu kary (nawet w formie więzienia) w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Ocenę ryzyka Masil i inne podobne firmy dokonują w kilku etapach. Najpierw zajmują się bardzo szczegółowym przeglądem stanowisk pracy oraz identyfikacją zagrożeń. Później określają, kto i w jakim dokładnie stopniu narażony jest na owe zagrożenia. Kolejnym krokiem będzie szacowanie ryzyka oraz ocenianie skuteczności samych zabezpieczeń. Na koniec specjaliści zanotują własne spostrzeżenia i podejmą decyzje związane bezpośrednio z redukcją ryzyka.

kierownik budowy

Koordynowanie robót budowlanych

BHP Outsourcing to bardzo szeroka usługa, w której skład wchodzą także inne czynności. Mowa, chociażby o organizowaniu kursów bhp i analizie bezpieczeństwa maszyn. Ale bardzo ważne jest także coś jeszcze. Co takiego?

Właściciel firmy budowlanej może wynająć fachowców z Masil, aby ci zajęli się koordynowaniem robót. Jak wówczas mniej więcej wygląda ich praca? Realizują np. zadania, które zapobiegają zagrożeniom bezpieczeństwa, i dzięki którym możliwa jest pełna ochrona zdrowia. Co więcej, doradzają w sporządzeniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (musi ona uwzględniać warunki prowadzonych prac budowlanych przez wykonawców).

Odpowiedzialność za wypadek na budowie

Mimo opracowania tylu powyższych norm i zasad bhp na budowie, i tak dochodzi do poważnych wypadków. Dane Głównego Urzędu Statystycznego przerażają. W pierwszym półroczu 2020 roku miało miejsce ponad tysiąc trzysta takich zdarzeń. Wielu pracowników zostało ciężko rannych, a czternastu z nich niestety zmarło. Dlatego na koniec artykułu przyjrzyjmy się ogólnie kwestii dotyczącej odpowiedzialności za wypadek w trakcie robót budowlanych. Okazuje się, że może mieć ona charakter karny oraz cywilny. Jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednich warunków, a zasady bhp na budowie nie będą przestrzegane, to należy spodziewać się odpowiednich konsekwencji. Jednak nie zawsze odpowiedzialność spada na samego właściciela. Wiele zależy od stanu faktycznego. Czasem więc kara spotka także leniwego kierownika budowy, mistrza budowlanego, projektanta czy inwestora.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną internetową masil.pl.

Kontynuuj czytanie

Popularne