Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Ideą przydomowej oczyszczalni ścieków jest uproszczenie obiegu wody i ograniczenie korzystania z kanalizacji oraz szamba.

Czyszczenie odbywa się za pomocą szeregu procesów biologicznych oraz mechanicznych, które rozkładają wszystkie nieczystości zawarte w ściekach, dzięki czemu stają się one niegroźne dla środowiska. Całość stanowi zbiornik podzielony na sektory, w których odbywają się poszczególne etapy. Pierwszy z nich przypomina początkowy proces oczyszczania nieczystości w tradycyjnej oczyszczalni ścieków i polega na mechanicznych rozdzieleniu frakcji stałej od płynnej. Odbywa się to za pomocą filtrów zbudowanych np. ze żwiru. Często filtry zastępuje się grawitacyjnym swobodnym opadaniem większych frakcji stałych na dno zbiornika. Następnie zależnie od budowy oraz ilości komór następuje oczyszczanie biologiczne oparte na procesach niezagrażających środowisku.

Zalety

Podstawową zaletą zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków jest ograniczenie kosztów pobieranych za odprowadzanie ścieków za pomocą kanalizacji, czy szamba. Taka inwestycja zwraca się po pięciu latach użytkowania. Przyrost ludności oraz konsumpcyjny tryb życia sprawia, że gromadzimy na naszej planecie coraz więcej śmieci oraz zanieczyszczeń. Dlatego każdy z nas powinien mieć na uwadze ograniczanie ich ilości. Doskonałym pomysłem jest przydomowy kompostownik oraz oczyszczalnia ścieków, które korzystnie wpłyną na środowisko. Wiele przydomowych oczyszczalni ścieków pozwala na bezpośrednie nawadnianie gruntu wokół domu. W ten sposób ograniczamy pobór wody i ograniczamy rachunki oraz dodatkowo nie tracimy czasu na podlewanie naszych roślin. Z tego sposobu korzystają osoby posiadające własny ogród lub chociażby trawnik. Dodatkowo procesy biologiczne zamieniają zanieczyszczenia w substancje mineralne, co pozytywnie wpływa na rozwój roślin oraz nie wyjaławia gleby. Istnieje możliwość stworzenia sieci drenaży nawadniających cały ogród, która gwarancję dostarczenia określonej ilości wody na dany obszar.

Działka, na której chcemy bezpośrednio odprowadzać oczyszczoną wodę do gruntu, musi spełniać wymagania takie jak: odpowiednia różnica pomiędzy odległością rurki drenażowej, a wodami gruntowymi, grunt odpowiednio przepuszczający wodę, jego chłonność nie może być ani zbyt duża, ani mała, ponieważ wchłanianie wody musi być optymalne, odległość od innych działek, przepisy jasno mówią jaki dystans należy zachować pomiędzy działką z instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków oraz sąsiednimi miejscami mieszkalnymi.

Jeśli działka nie spełnia odpowiednich kryteriów, pozwalających na odprowadzanie ścieków do gruntu, możemy bez problemu poprowadzić drenaże do pobliskiej rzeki, jeziora lub innego punktu zbiorczego wody

Parametry działki

Podczas wybierania rodzaju instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców, metraż działki, ilość ścieków oraz rodzaj gleby. Zbiór tych czynników bezpośrednio wpływa na pojemność zbiornika oraz konkretną technologię, z której można korzystać na danym gruncie. Podczas budowy przydomowej oczyszczalni ścieków warto zaczerpnąć pomocy profesjonalnie zajmujących się tym firm, które stworzą projekt dopasowany do naszych potrzeb oraz zrealizują go.

Artykuł powstał dzięki współpracy z Hydronet

Demo Sample Videos

Quick Poll

Joomla forms builder by JoomlaShine

Weather

JSN_PAGEBUILDER_THIS_KEY_DOES_NOT_EXIST